Trening kompetencji osobistych

Trening kompetencji osobistych

Kompetencje osobiste najprościej mówiąc są potencjałem każdego człowieka. Ich mianem określamy wszystkie te umiejętności, wzorce zachowań, zasoby wiedzy, które pozwalają na najefektywniejsze funkcjonowanie na każdej płaszczyźnie życia.
To podstawowe umiejętności, które pozwalają wykorzystać zdobyte kwalifikacje oraz wiedzę zarówno specjalistyczną i ogólną, doświadczenie oraz zdolności, którymi zostaliśmy obdarowani.

A zatem, poznanie własnego potencjału, obszarów do rozwoju, a następnie trening są kluczowymi warunkami w samorealizacji i osiągania celów.

Trening jest aktywną formą pracy, osoba ćwiczy deficytowe kompetencje indywidualnie z trenerem lub w grupie pod opieką trenera.

Trening obejmuje najczęściej pracę nad jedną kompetencją na podstawie indywidualnie opracowanego scenariusza, np. asertywnością.

Dla kogo:

Z treningu kompetencji osobistych mogą skorzystać osoby, które w kontaktach społecznych czy to na gruncie osobistym czy zawodowym:

  • odczuwają dyskomfort w prezentowaniu własnego zdania, stawianiu granic
  • mają trudność w dotrzymywaniu zobowiązań wynikającą z nieefektywnego planowania i działania
  • nie radzą sobie z rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, eskalują problem bądź go bagatelizują, „zamiatając pod dywan”
  • podczas wystąpień publicznych odczuwają nadmierny stres
  • ają poczucie wiary we własne możliwości

Trening kompetencji osobistych jest zawsze poprzedzony konsultacją diagnostyczną.

3h (indywidualnie),
4h (grupowo)

Czas trwania sesji

270zł (indywidualnie),
200zł/osoba (grupa)

Cena

Umów się