Coaching

Coaching

Coaching to metoda pracy, która pozwala rozpoznać klientowi jego umiejętności, zdolności i talenty oraz pełniej wykorzystać potencjał w celu uzyskania satysfakcji w życiu. Coaching pomaga przekraczać bariery, rozszerzać strefę komfortu, poznać lepiej samego siebie, podnieść poczucie własnej wartości, znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Jest zorientowany wyłącznie na teraźniejszość i przyszłość, ponieważ przeszłości nie możemy zmienić. Dokonuje się w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji dla wartości klienta. Prowadzi do świadomego dokonywania zmian, która jest celem określonym na początku pracy. Może dotyczyć obszaru osobistego, karierowo-zawodowego, zdrowotnego (Life wellness).

Z czym możesz do mnie przyjść:

  • potrzebą nabycie kompetencji umożliwiających awans w pracy
  • potrzebą nabycia umiejętności sprzedaży swoich kompetencji na rynku pracy
  • potrzebą poradzenia sobie z trudną sytuacją osobistą czy zawodową
  • dylematem decyzyjnym dotyczącym życia osobistego i zawodowego
  • wyeliminowaniem zmęczenia i braku energii
  • potrzebą zmiany nawyków stylu życia i odżywiani

1 godzina

Czas trwania sesji

250zł

Cena

Umów się